خانه
  
19/07/1393
طبق برآوردها، قزاقستان ميزان 85 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي دارا مي‌باشد و بيشتر اين ذخاير، در ميدان گاز و نفت حوزة خزر، در غرب قزاقستان قرار دارد... NIGEC.JPG
  
03/07/1393
موسسه ارزشيابي انگليسي Gaffney,Cline and Associates  گزارش كرده است كه ميدان گاز طبيعي يولوتان جنوبي در تركمنستان، دومين ميدان بزرگ جهان است، بطوريكه تا ميزان 2/21  تريليون متر مكعب، گاز طبيعي دارد. NIGEC.JPG
  
29/06/1393
وزير انرژي تركيه، اظهار داشت كه اين خط لوله گاز ( كوريدور صلح ) قفقاز را به بالكان پيوند مي دهد . 101 93-3-16.JPG
  
25/06/1393
مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از پایان ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عراق خبر داد و گفت: ایران برای صادرات گاز منتظر ثبات بیشتر در کشور عراق است… 154 93-6-25.JPG
  
24/06/1393
مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران  از توافق اولیه با یک شرکت بخش خصوصی برای صادرات برق خبر داد... NIGEC.JPG
1 - 5صفحه بعد

mouse code