خانه
 

 اخبار

 
  
  
  
27/02/1394

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران اولویت نخست صادرات گاز را کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت: با توجه به ذخایر عظیم گاز در ایران، صادرات گاز تنها به کشورهای منطقه محدود نخواهد بود. Untitled.png569.png
 

  
17/02/1394

مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از بررسی راههای مختلف همکاری با یکی از بزرگترین شرکتهای توزیع کننده گاز و برق آلمان خبر داد ... 4453.jpg
 

  
16/02/1394

مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران همزمان با برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بیان داشت: فاز یک خط لوله کوهدشت به نفت شهر به همت شرکت ملی صادرات گاز ایران، در سال گذشته بالغ بر ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی کلی داشته است...

189.JPG
 

  
01/02/1394

مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از انتخاب مشاور مطالعات مهندسی پایه صادرات گاز به عمان خبر داد...

22.jpg
 

  
25/01/1394مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از سفر هیئت عمانی به تهران در هفته آینده خبر داد ...

1.jpg
 

1 - 5صفحه بعد

mouse code