خانه
 

 اخبار

 
  
  
  
25/01/1394مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از سفر هیئت عمانی به تهران در هفته آینده خبر داد ...

1.jpg
 

  
22/01/1394

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از آمادگی ایران برای صادرات گاز به بغداد خبر داد وگفت: گاز ایران تا پایان اردیبهشت ماه به عراق می رود. ..

444.jpg
 

  
18/01/1394

علی رضا کاملی مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران  از انتخاب مشاور برای انجام مطالعات مهندسی پایه و مسائل دریایی صادرات گاز به عمان در آینده نزدیک خبر داد...
32.jpg
 

  
27/12/1393

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با صدور پیامی تقارن سالروز غرور آفرین ملی شدن صنعت نفت و نوروز باستانی را تبریک گفت…

1 (2).JPG
 

  
25/12/1393

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از مذاکره با سه شرکت خارجی برای احداث نیروگاه با راندمان بالا و صادرات برق خبر داد...

3333.jpg
 

1 - 5صفحه بعد

mouse code